کاتالوگ رسوب زدای الکترونیکی


محصولات شرکت پاک آب کنترلرسوب زدای الکترونیکی

pac-10

رسوبزدای الکترونیکی pac-10 دارای دو عدد سیم پیچ می باشد و برای نصب روی لوله یک دو اینچ مناسب است .معمولا از این نوع دستگاه برای ورودی به پکیج و آب گرم کن استفاده می شود به جهت پیشگیری از ایجاد رسوب
سختی گیر الکترونیکی پاک آب کنترل

pac-01

رسوبزدای الکترونیکی pac-01 دارای 2 عدد سیم پیچ است که مناسب برای نصب روی لوله یک و یک چهارم به پایین می باشد . و قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
PAC-11

pac-11

رسوبزدای الکترونیکی pac-11 برای نصب رو لوله های یک و یک دوم اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 4 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
سختی گیر

pac-12

رسوبزدای الکترونیکی pac-12 دارای 4 عدد سیم پیچ می باشد که برای نصب روی لوله سه چهارم اینچ مناسب است. اگر این دستگاه سختی گیر روی لوله با سایز پایین تر استفاده شود قدرت رسوبزدایی بالاتری دارد
سختی گیر الکترونیکی

pac-32

رسوبزدای الکترونیکی pac-32 برای نصب رو لوله های 3 اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 4 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
PAC-21

pac-21

رسوبزدای الکترونیکی pac-21 برای نصب رو لوله های 2 اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 4 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
sakhtigir

pac-61

رسوبزدای الکترونیکی pac-61 برای نصب رو لوله های 6 اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 6 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
سختی گیر الکترونیکی

pac-41

رسوبزدای الکترونیکی pac-41 برای نصب رو لوله های 4 اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 4 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
softoner

pac-101

رسوبزدای الکترونیکی pac-101 برای نصب رو لوله های 10اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 10 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد
rosoobzoda

pac-82

رسوبزدای الکترونیکی pac-82 برای نصب رو لوله های 8 اینچ به پایین طراحی شده است . دارای 6 عدد سیم پیچ است که قابلیت نصب روی لوله های فلزی و غیر فلزی را دارد