قوانین و مقررات

مقررات مربوط به ضمانت نامه دستگاه های تولیدی شرکت پاک آب کنترل

مدت زمان ضمانت نامه

ضمانت نامه تمامی محصولات شرکت پاک آب کنترل اعم از دستگاه های خانگی ویا صنعتی دارای 36 ماه ضمانت می باشد.

اعتبار ضمانت نامه

چنانچه در طول مدت سه سال بعد از خرید دستگاه های رسوب زدا شرکت پاک آب کنترل ، نقص ناشی از تولید در دستگاه مشاهده گردد شرکت پاک آب کنترل در صورت مخدوش نشدن برچسب گارانتی روی دستگاه ، تعمیر ویا تعویض رایگان دستگاه را ضمانت می کند.

مقررات مربوط به انتشار مقالات سایت پاک آب کنترل

به منظور آگاهی هر چه بیشتر ایرانیان عزیز  کپی کردن مقالات سایت با ذکر منبع بلا مانع می باشد در غیر این صورت مطابق با قوانین کشور با متخلفان برخورد خواهد شد.